Екология

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ при Община Габрово или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Необходими документи:

Подаване на Декларация от собствениците, платили такса за притежаване на куче

Необходими документи:

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Необходими документи:

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Необходими документи:

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Необходими документи: