Социални заведения и услуги

19 Септември 2014, 14:59

„Регионален хоспис” ЕООД – Габрово

19 Септември 2014, 14:14

Наблюдавано жилище

с. Поповци, Здравен дом, ет. 2
19 Септември 2014, 14:02

Център за настаняване от семеен тип

гр. Габрово, ул. „Чардафон” № 12, ет. 9, ап.24
19 Септември 2014, 13:51

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър

гр. Габрово ул. „Ивайло” № 13
19 Септември 2014, 13:16

Дом за възрастни хора с физически увреждания

гр. Габрово, кв. Маркотея, ул. „Митко Палаузов” № 19 А
18 Септември 2014, 14:09

Домашен социален патронаж

гр. Габрово, ул. „Ивайло" № 13
18 Септември 2014, 13:44

Звено „Майка и бебе”

гр. Габрово, ул. „Ивайло” № 13
18 Септември 2014, 13:19

Център за обществена подкрепа

гр. Габрово, пл. „Възраждане" № 3, ет. 2 /заден вход на зала „Възраждане"/
18 Септември 2014, 13:02

Център за обществена подкрепа - ИМКА Габрово

гр. Габрово, ул. „Тимок” № 2
18 Септември 2014, 12:28

Дневен център за деца и младежи с увреждания

гр. Габрово, ул. „Никола Балканеца” № 24