Регистри

15 Април 2016, 17:38

РЕГИСТЪР НА ОТДАДЕНИТЕ ПОД НАЕМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

15 Април 2016, 10:46

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

11 Март 2016, 16:17

Регистър на разпоредителните сделки с имоти по ЗОС

Регистри за участие на Община Габрово в Търговски дружества

Регистър на актовете за общинска собственост до 2005 година

Виж регистъра от тук.
8 Януари 2014, 11:00

Регистър на актовете публична общинска собственост след 2005 година

8 Януари 2014, 11:00

Регистър на актовете частна общинска собственост след 2005 година