Екопътеки

Програма за развитие на туризма

Екопътека “Градище – Кметовци”

Пътеката започва от разкопките на укрепеното селище в местността Градище, намиращи се на 3 км. от центъра на Габрово. Около 900 м. се следва асфалтовия път към Габрово, след което се завива в ляво по горски път. След около 500 м. през гора, пътят излиза на поляна. След още 500 м. се излиза на асфалтов път между с. Борики и с. Орловци. Пресича се пътя. Следва спускане в гората около 300 м. до партизанско скривалище. 100 м. след скривалището се излиза до кладенче и рекичка. След 1 км. път през гората се излиза на полянка, където е оформен кът за отдих с пункт за наблюдение на диви обитатели. Пътеката следва успоредно пътя Орловци – Овощарци, след което излиза на него, преминавайки през мостче. След 200 м. се влиза в с. Овощарци, а след още 900 м. – в с. Калчевци. След селото се влиза в гора и се върви през нея около 500 м. След още 700 м. се влиза в с. Кметовци през малък брод през реката.

Маршрут Чарково – Поток – Езерото – Чарково

Маршрутът се намира в пределите на Природен парк “Българка”. Дължината му е 10 300 м. Изходен пункт е с. Чарково, където е постороена първата работилница за плетене на гайтани. Около 2800 м се следва асфалтовия път за с. Поток, по който на две места има чешма с маса и пейки. Срещу голямата чешма в с. Поток е оформен кът за отдих с беседка, маси и пейки. Там се намират и автентично перило за одеала и килими и воденица-караджейка с над 300 годишна история. Маршрутът преминава до каменна кариера, която се рекултивира. От кариерата следва изкачване до с. Езерото. Редуват се горички и полянки, от които се разкриват прекрасни гледки. Пътеката минава през местността “Търкулското”, където в миналото са се добивали по примитивен начин въглища. Въгледобивът е прекратен след 1930 г. На 820 м. н.в. се намира заслон “Белчеви мини”, който се поддържа от местната туристическа дружинка. Допълнително са изградени беседка и зидано огнище. Недалече е извора на река Сивек, която преди да се влее в р. Янтра задвижва водните съоръжения в АЕК “Етър”. По поречието на Сивек е минавал “малкият друм”, който е отклонение от “големия друм” – сегашния Шипченски проход. Този път е използван през римско време и особено през турското робство.

Екопътека "Градище - пазителка на прохода"

Екопътека "Люляци - село Дебел дял"

Екопътека "Римският път"

Екопътека "Римският път" - с. Боженци – с. Източник е с дължина 3.8 км. Трасето на пътеката минава през равна гориста местност по стар Римски път, който съществува от началото на ІV в. Римският път е свързвал Големия път (Никополис ад Иструм – Августа Траяна – Константинопол) с местността Градище над Габрово, където през ІV – VІІ в. е имало крепост. Пътят започва над с. Боженци и е дълъг около 8 км. От създаването на с. Боженци до сега той се ползва като пряк път до Габрово. През вековете е добре поддържан. С пътя са свързани няколко истории. В началото на ХІХ в. Богдан от с. Боженци бил моряк от английската флота. Прибирайки се от Цариград, някъде край Одрин разбойници го ограбили и убили. Властите ги заловили и изпратили на майка му коня, пръстена и две конски торби злато. С част от парите майката, в памет на сина си, поправила пътя до Радолов дол и затова го нарекли “Богданов калдаръм”. Дядо Миньо Попа, известният герой от габровските анекдоти, също всяка пролет давал пари за поправка на тоя път, по който той самият ходел бос, за да не си износва обувките. До село Боженци, на 10 м. от пътя и до сега съществува Рачовският кладенец. Името му може би има връзка с легендарния син на болярката Божана рачо Ковача, основателят на Габрово. По продължението на пътеката са оформени кътове за отдих с маси, пейки, беседка, огнища, поставени са табла със схема на пътеката и информация за римския път.

Екопътека "Витата стена"

с. Яворец – с. Влайчевци(дължина 22 км)

Екопътека "Боженци - Дряновски манастир"

Пътеката започва от с. Боженци. Около 15 минути се върви по асфалтовия път Боженци – Габрово. Отбива се вдясно при спа-комплекс “Божена”. Пътеката минава източно от с. Трапезковци и се изкачва по хребета, подсичайки “Черни връх” (779,4 м.н.в.), който се намира в източна посока. Минава се по хребета. На запад в долината се намира с. Цвятковци. По горски път, идващ от с. Кметовци и с. Съботковци се подсича връх “Могилата” (711,2 м.н.в.) и в северна посока се излиза на “Ловната чешма”. До чешмата е построена дървена беседка и е оформен кът за отдих. Трасето продължава по горски пътеки източно от вр. “Трите чукара” (665,1 м.н.в.) и излиза на “Голямата Бочуковска поляна”. Следва 10 – 15 минутно изкачване до възвишение с красив изглед към Балкана. Следва спускане около 20 минути в дълбоко дере, след което пътеката се изкачва и се пресича път Царева ливада – Габрово. Влиза се в с. Горни Върпища. Преминавайки през селото по асфалтов път се минава край малък параклис, място, където може да се отдъхне. По полски път със сливова градина се излиза в източната част на с. Долни Върпища. Районът е карстов и има много големи и малки пещери, от където и селата носят имената си – намират се над пещери (върху пещта).

Екопътеки