ДЛЪЖНИЦИ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ

Юридически лица - длъжници - данък недвижими имоти и такса битови отпадъци дължими към 31.12.2016 г.

Юридически лица - длъжници - данък и такса битови отпадъци

Юридически лица - длъжници - данък превозни средства дължим към 31.12.2016 г.

Юридически лица - длъжници - данък превозни средства

Физически лица - длъжници - данък недвижими имоти и такса битови отпадъци дължими към 31.12.2016 г.

Физически лица - длъжници - данък и такса битови отпадъци

Физически лица - длъжници - данък превозни средства дължим към 31.12.2016 г.

Физически лица - длъжници - данък превозни средства
3 Май 2012, 09:00

Дължими суми за наем на нежилищни имоти и РИЕ

Патентен данък дължим към 31.12.2016 г.

Патентен данък