Нормативни актове

Съобщение до живеещите в сгради в режим на етажна собственост

Закон за управление на етажната собственост

26 Юни 2012, 16:11

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост