Информация

Анализ на качеството на атмосферния въздух и здравния статус на населението в Габрово през 2015 г.

3 Септември 2015, 12:23

Промени в правилата за настаняване на пациенти в „Регионален хоспис“ ЕООД - Габрово

8 Юли 2015, 16:32

Анализ на качеството на атмосферния въздух и здравния статус на населението в Габрово

2 Юли 2014, 11:13

Скринингови изследвания за здравословен начин на живот

3 Януари 2013, 08:49

Правилник за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

29 Юни 2012, 12:06

Анализ на здравословното състояние на децата от детските градини в Габрово / м. юни 2011 – м.юни 2012г./

29 Юни 2012, 11:53

Анализ на здравословното състояние на учениците от габровските училища / м. септември 2011 – м.юни 2012г./

22 Юни 2012, 15:19

Информация за здравеопазването на територията на община Габрово