Места за изхвърляне на батерии

Разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

„Промени себе си, спаси природата!” Организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Елтехресурс” съвместно с Община Габрово, стартираха нова система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, генерирано от населението на територията на общината.

Места за изхвърляне на излезли от употреба батерии и акумулатори