Отчет за дейността

Отчет за дейността на Общински инспекторат за първото полугодие на 2012 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. ноември 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. ноември 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. октомври 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. октомври

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. септември 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. септември- През м. септември 2011г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 267 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 25 бр. констативни протоколи с предписание и 6 бр. АУАН. - Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 1 бр. АУАН.- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.- Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община – 1 бр АУАН- Констатирани нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. август 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. август- През м. август 2011г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 102 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 18 бр. констативни протоколи с предписание и 12 бр. АУАН. - Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 1 бр. АУАН.- Нарушения на разпоредбите на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово – 1 бр.- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 4 бр. АУАН.- Нарушения на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.- Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община – 1 бр АУАН- Констатирани нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН- Извършени са 12 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово и 8 проверки по сигнали и жалби на граждани. Съставени са 7 бр. КП.- По Закона за движение по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, през месеца са констатирани 279 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 191 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 5 700 лв. От тях в рамките на месеца са платени 63 фиша на стойност 1 920лв.- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 111 сигнала:- Сметосъбиране и сметоизвозване - 1 бр.Замърсяване на публични площи - 4бр. Пропадане на пътна настилка - 1 бр.Домашни кучета - 1 бр.Бездомни кучета - 14 бр.Липсващи капаци на шахти - 1 бр.Улично освтление - 44 бр.Радио точки - 40 бр.Шум, предизвикан от строително-ремонтни дейности - 3 бр. Унищожаване на цветни лехи, чупене на клони и др. - 2 бр.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юли 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юли

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юни 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. юни

Отчет за дейността нa Общински инспекторат за м. май 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. май 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. април 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. март 2011 г.