Приют за животни

За приюта

Полезна информация

Животни за осиновяване

Карта на приюта за животни

Приюта е отворен за посетители от 10.00 до 15.00 часа. Телефон за връзка: 0898 432 916

Правилник

Правилник

П Р А В И Л Н И К