Декларация по ЗПУКИ

22 Април 2016, 16:43

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

22 Април 2016, 16:40

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКЦИЯ АПИО

Разгледай декларации по ЗПУКИ от тук и тук

ДИРЕКЦИЯ "Финансово - счетоводна" и "Общинска собственост и стопанска дейност"

ДИРЕКЦИЯ "Финансово - счетоводна" и "Общинска собственост и стопанска дейност"

ДИРЕКЦИЯ "Местни данъци и такси"

Разгледай декларации по ЗПУКИ от тук и тук

ДИРЕКЦИЯ "Образование и култура" и "Здравеопазване и социални дейности"

ДИРЕКЦИЯ "Образование и култура" и "Здравеопазване и социални дейности"

ДИРЕКЦИЯ "Благоустрояване и строителство" и "Устройство на територията"

ДИРЕКЦИЯ "Благоустрояване и строителство" и "Устройство на територията"

ДИРЕКЦИЯ "Устойчиво развитие"

ДИРЕКЦИЯ "Устойчиво развитие"

ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

Разгледай декларации по ЗПУКИ от тук и тук

Кметски наместници

Разгледай декларации по ЗПУКИ от тук.