Отговор на въпроси на Общински съветници

Отговор на питане на г-н Иван Кирилов

24 Февруари 2017, 11:23

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

27 Януари 2017, 15:10

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

23 Декември 2016, 11:52

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

23 Декември 2016, 11:49

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

23 Декември 2016, 11:48

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

23 Декември 2016, 11:47

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

23 Декември 2016, 11:45

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 Ноември 2016, 10:05

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 Ноември 2016, 10:05

Отговор на питане на г-жа Лена Енева