МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА

Проектите по Програма Младежки дейности, одобрени за финансиране от бюджета на Община Габрово за 2016 година

15 Юни 2016, 14:53

Фабрика за идеи провокира инвестиции в иновации за социална промяна в шест града

7 Април 2016, 11:45

До 21 април се приемат проектни предложения по Програма Младежки дейности

22 Март 2016, 15:23

Изпълнение на общинския план за младежта за 2015 г. и общински план за младежта за 2016

21 Март 2016, 09:02

Документи за изготвяне на проектни предложения по Програма Младежки дейности, финансирани от бюджета на Община Габрово 2016 година

2 Октомври 2015, 17:15

Кандидатстване за работа по програма „Старт в кариерата“

5 Юни 2015, 14:08

Стартираха проектите по Програма Младежки дейности, финансирани от бюджета за 2015 година на Община Габрово

26 Август 2014, 14:02

Община Габрово ще финансира пет проекта по програма младежки дейности