Администриране

                 Приложение 1

                Приложение 2

                Приложение 3

                Приложение 4

Сключени са договорите за изпълнение на седем проекта по Програма Култура

Приключи оценката на проектите в Първата конкурсна сесия по „Програма Култура“ на Община Габрово

Първа конкурсна сесия по "Програма Култура" на Община Габрово