Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Интерактивно ГИС приложение, представящо Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията община Габрово. 

Публичен регистър на сдруженията на  собствениците на сгради в режим на етажна собственост

 

2 Март 2016, 16:23

Стъпки за кандидатстване Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 30.11.2016 г.

Напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 30.10.2016 г.

Напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 30.09.2016 г.

Напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 30.08.2016 г.

Напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 30.07.2016 г.

Напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 30.06.2016 г.

Напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 15.06.2016 г.

10 Февруари 2016, 15:39

Приети са промените в правилата за саниране по Националната програма за енергийна ефективност

6 Януари 2016, 15:45

Предстои одобряването на промени в правилата за саниране, допускащи допълнителни категории сгради