Документи за публично обсъждане

Проект на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023