Решения - архив

РЕШЕНИЕ № 20-35

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 22 декември 2011 година (РЕШЕНИЕ № 20-35)

Решение № 12-19

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 1 декември 2011 година (РЕШЕНИЕ № 12-19)

Решение № 2-11

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 номеври 2011 година (РЕШЕНИЕ № 2-11)

Решение № 1

Решение на Общински съвет - Габрово, взето на проведеното заседание на 4 номеври 2011 година (РЕШЕНИЕ № 1)

Решения от № 214 до № 215

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 октомври 2011 година ( Решения от № 214 до № 215 )

Решения от № 201 до № 213

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 20 септември 2011 година ( Решения от № 201 до № 213 )

Решения от № 192 до № 200

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 04 август 2011 година ( Решения от № 192 до № 200 )

Решения от № 152 до № 191

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 21 юли 2011 година ( Решения от № 152 до № 191 )

Решение от № 115 до № 151

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 16 юни 2011 година ( Решения от № 115 до № 151 )

Решение от № 112 до № 114

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 19 май 2011 година ( Решения от № 112 до № 114 )