Търгове / конкурси

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

18 Март 2016, 13:57

Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2016 год.

10 Септември 2015, 10:40

Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22 Април 2015, 09:00

Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

2 Април 2015, 14:13

Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2015 год.

Конкурс за лого на инициативата "Приеми ме на село"

16 Януари 2015, 14:35

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга в ЦНСТ

Община Габрово обявява конкурс за лога

27 Ноември 2014, 14:52

Обява за продажба на имоти