Кариера

Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.

… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.

… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.

… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.

… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.

… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.

… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 


 

9 Март 2017, 11:06

Резултати от извършения подбор по документи за длъжността ръководител на Център за обществена подкрепа към Община Габрово

2 Март 2017, 16:34

Свободна работна позиция за медицинска сестра в яслена група

24 Февруари 2017, 17:11

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ - ГАБРОВО търси кандидати за работа на длъжност ОБЩ РАБОТНИК

20 Февруари 2017, 16:23

Удължава се срокът за набиране на кандидати за длъжността нощен гледач на животни в Зоопарк – гр. Габрово до 02.03.2017 г.

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността ръководител на Център за обществена подкрепа, при Община Габрово

17 Февруари 2017, 08:44

Община Габрово търси рехабилитатор за работа в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства

15 Февруари 2017, 16:01

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „медицинска сестра“ в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

14 Февруари 2017, 08:52

Резултат от извършения подбор по документи за обявената свободна длъжност старши специалист в Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества

27 Януари 2017, 09:38

Община Габрово набира кандидати за работа в Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства

26 Януари 2017, 10:00

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши специалист в Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества