Обяви

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования

1 Февруари 2017, 13:20

Съобщение във връзка с прилагане ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/

31 Януари 2017, 16:03

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

26 Октомври 2016, 15:58

Изплащане на присъдена издръжка за месец ноември 2016 г.

21 Октомври 2016, 14:48

Възстановяване на надвнесени такси за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

21 Октомври 2016, 14:36

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

19 Октомври 2016, 10:17

Обявена процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността: „Център за обществена подкрепа“

7 Октомври 2016, 16:28

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба

4 Октомври 2016, 08:54

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ