Културни институти

18 Март 2014, 08:33

Интерактивен музей на индустрията - Габрово

Адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска“ № 3, Тел.: 0878683395, Web: imi.gabrovo.bg, Email: imi@gabrovo.bg

Музей “Дом на хумора и сатирата”

Адрес: ул. “Брянска” № 68, п.к. 104Тел: 807229; 809300; 804945; 803526; 0884029374; 0887887261Факс: 806989; E-mail: humorhouse@globcom.net; humorhouse@mail.bg

Етнографски музей на открито “Етър”

Адрес: Габрово 5300,тел. 066 810 580; тел. 066 810 530E-mail: etar_gabrovo@abv.bg

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“

Тел: 066 804462; Моб. тел: 0878716290; E-mail: bozhentsy@abv.bg

Художествена галерия “Христо Цокев”

Адрес: Габрово 5300, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10Тел: 066/803002www. art-gabrovo.com

Регионален исторически музей

Адрес: Габрово 5300, ул. “Николаевска” № 10Тел: 809767E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Дечкова къща

Адрес: Габрово 5300, пл.”10 юли”Тел: 806905

Национален музей на образованието

Адрес: Габрово 5300, ул. “Априловска” № 15Тел: 800770; 800440E-mail: nmo@abv.bg

Регионална библиотека “Априлов-Палаузов”

Адрес: Габрово 5300, пл. “Възраждане” № 23Тел: 807101Е-mail: libgab@mbox.contact.bg

Драматичен театър “Рачо Стоянов”

Адрес: Габрово 5300, ул. “Тимок” № 2Тел: 806722Е-mail: comedy@abv.bg