Решения

РЕШЕНИЕ № 117-149

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 14 юни 2012 година (РЕШЕНИЕ № 117-149)

РЕШЕНИЕ № 111-116

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 5 юни 2012 година (РЕШЕНИЕ № 111-116)

РЕШЕНИЕ № 109-110

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 23 май 2012 година (РЕШЕНИЕ № 109-110)

РЕШЕНИЕ № 78-108

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 3 май 2012 година (РЕШЕНИЕ № 78-108)

РЕШЕНИЕ № 59-78

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 8 март 2012 година (РЕШЕНИЕ № 59-78)

РЕШЕНИЕ № 38-58

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 8 март 2012 година (РЕШЕНИЕ № 38-58)

РЕШЕНИЕ № 37

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 1 март 2012 година (РЕШЕНИЕ № 37)

РЕШЕНИЕ № 27-36

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 16 февруари 2012 година (РЕШЕНИЕ № 27-36)

РЕШЕНИЕ № 1-26

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 26 януари 2012 година (РЕШЕНИЕ № 1-20)