Социални заведения и услуги

18 Септември 2014, 12:02

Дневен център за възрастни хора с увреждания

гр. Габрово, ул. „Никола Балканеца” № 24
18 Септември 2014, 11:38

Дневен център за стари хора

гр. Габрово, ул. „Ивайло” № 13
18 Септември 2014, 11:07

Център за социална рехабилитация и интеграция

гр. Габрово, ул. „П. Постомпиров” № 19
17 Септември 2014, 12:38

Личен асистент

Габрово, пл. „Възраждане“ 3
17 Септември 2014, 11:47

Клуб на пенсионера

Габрово ул. ”Юрий Венелин”, 8
17 Септември 2014, 11:16

Клуб на инвалида

Габрово, ул.”Брянска” 56
17 Септември 2014, 10:09

Общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център

гр. Габрово, пл. „Възраждане" № 1 /заден вход на зала „Възраждане"/