Отговор на въпроси на Общински съветници

25 Ноември 2016, 10:02

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

28 Октомври 2016, 14:06

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

3 Октомври 2016, 16:43

Отговор на питане на г-н Борис Симеонов Борисович

26 Август 2016, 14:03

Отговор на питане на г-н Петър Петров

26 Август 2016, 14:02

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

26 Август 2016, 14:01

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 Август 2016, 14:01

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 Август 2016, 14:00

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

26 Август 2016, 13:59

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 Юли 2016, 10:34

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов