Новини и съобщения

20 Юли 2015, 14:44

Инвестиционно предложение на Габинвест ЕООД

1 Юли 2015, 10:38

Инвестиционно намерение на "Ледър арт“ ООД- във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС

1 Юли 2015, 10:36

Инвестиционно намерение на Мартин Венциславов Димитров, във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС

4 Юни 2015, 16:15

Правила за прием и депониране на производствени и строителни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово

17 Април 2015, 15:18

Нека отново превърнем сивото в зелено!

4 Ноември 2014, 16:13

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10 Октомври 2014, 15:38

Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъцисъбиране и др.

10 Октомври 2014, 15:35

Информация за фирмите, чиято дейност е свързана с генериране на производствени или строителни отпадъци

26 Септември 2014, 16:44

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

5 Септември 2014, 17:50

„Крисинвсет” ООД има намерение да реализира инвестиционно предложение: „Изкупуване, разкомплектоване и съхранение на ИУМПС”