Европейска седмица на мобилността 2016

12 Септември 2016, 08:30

Фините прахови частици – основен замърсител на въздуха

Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5)