Проекти 2016

Мисия публики ще изпълнява „Елмазови” ООД

Православните храмове в Габровско „влизат” в албум

Сключени са договорите за изпълнение на седем проекта по Програма Култура

Покана за подбор и участие на творци в „LandArtFestival “Незабравка”

Приключи оценката на проектите в Първата конкурсна сесия по „Програма Култура“ на Община Габрово

Информационен ден Програма Култура

Стартира набирането на проекти по Програма Култура

Отворена покана относно Програма Култура