Решения - архив

Решение от № 90 до № 111

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 5 май 2011 година ( Решения от № 90 до № 111 )

Решение от № 58 до № 89

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 7 април 2011 година ( Решения от № 58 до № 89 )

Решения от № 42 до № 57

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 10 март 2011 година ( Решения от № 42 до № 57 )

Решения от № 31 до № 41

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 февруари 2011 година ( Решения от № 31 до № 41 )

Решения от № 1 до № 30

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 27 януари 2011 година ( Решения от № 1 до № 30 )

Решения от № 237 до № 244

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 декември 2010 година ( Решения от № 236 до № 244 )

Решения от № 218 до № 236

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 25 ноември 2010 година ( Решения от № 218 до № 236 )

Решения от № 199 до № 216

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 21 октомври 2010 година ( Решения от № 199 до № 216 )

Решения от № 167 до № 198

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 16 септември 2010 година (от № 167 до № 198)

Решения от № 165 до № 166

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 05 август 2010 година (от № 165 до № 166)