ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Габрово 2015 - 2020

27 Юли 2013, 16:07

Габрово – град на устойчивата енергия

Присъединяваме се към Споразумението на кметовете
20 Юни 2013, 09:02

Ефективното използване на енергията е осъзната необходимост

Приключва проектът за енергийно обновяване на образователните институции в Габрово
18 Юни 2013, 09:11

Побързайте да се включите в „Енергийно обновяване на българските домове“

23 Март 2013, 10:20

Габрово се включва в Часът на Земята

11 Март 2013, 16:20

В Габрово започва строителство на нова детска градина

Сградата ще бъде изпълнена по нискоенергиен проект
20 Ноември 2012, 15:23

Работна среща по проект „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg)

8 Ноември 2012, 14:50

Доклад от участие в работна среща по проект „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия".

6 Юли 2011, 14:00

Управление на риска при проекти за енергийна ефективност

Семинар-обучение по Международен протокол за измерване и удостоверяване на резултати се проведе на 4 и 5 юли 2011 г. в ритуалната зала на Община Габрово
1 Ноември 2010, 11:06

Разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

„Промени себе си, спаси природата!”
11 Август 2010, 15:02

Дарение от соларни батерии получи детска ясла „Зора”

Соларна инсталация за битова гореща вода получи безвъзмездно детска ясла „Зора”