Новини и съобщения

4 Септември 2014, 11:52

Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително за експлоатация по чл.104, ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Експал България“ АД, гр. Габрово, община Габрово

8 Август 2014, 15:56

Съобщение, относно дезакаризация на територията на община Габрово

14 Юли 2014, 16:30

Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари с местонахождение: ПИ № 132058 в землището на с. Гръблевци и ПИ № 14218.44.8, землището на гр. Габрово.

17 Април 2014, 14:00

Община Габрово обявява купувачите от втория търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

14 Април 2014, 12:22

Община Габрово обявява купувачите от проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

17 Март 2014, 16:43

Продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на търг с явно наддаване

13 Март 2014, 11:17

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово за 2014 г.

17 Февруари 2014, 10:44

Проект за инсталиране на парен котел за производство на топлинна енергия на база биомаса (дървен чипс) в "Топлофикация – Габрово" ЕАД

Дезакаризация на територията на града

18 Септември 2013, 10:03

Започна есенното зацветяване в Габрово