Кариера

Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.

… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.

… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.

… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.

… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.

… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.

… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 


 

26 Август 2016, 14:12

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“

26 Август 2016, 14:06

Свободно работно място за екскурзовод-аниматор в Посетителски център „Интерактивен музей на индустрията“ (по заместване)

24 Август 2016, 10:31

Списък на кандидатите за работа на длъжност общ работник в Община Габрово, допуснати до събеседване

23 Август 2016, 16:52

СПИСЪК на кандидатите за работа на длъжност медицинска сестра/медицински специалист в детски и учебни заведения в град Габрово, отговарящи на изискванията на обявата и допуснати до събеседване

15 Август 2016, 12:26

Свободно работно място за длъжността учител по музика

15 Август 2016, 12:25

Свободно работно място за длъжността помощник – възпитател

5 Август 2016, 16:00

Резултат от проведеното събеседване за длъжността главен експерт в дирекция „Образование и социални дейности“- Община Габрово

4 Август 2016, 12:38

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност общ работник

4 Август 2016, 09:40

Свободно работно място в Общинско звено „Озеленяване“ - Габрово

1 Август 2016, 16:21

Свободни работни места за длъжността медицинска сестра/медицински специалист в детски и учебни заведения в град Габрово