Обяви по ЗУТ

24 Ноември 2016, 11:09

ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП за част от кв. 103 по плана на гр. Габрово - ІІ етап, І част

8 Ноември 2016, 08:59

Разрешено изработване на ПУП - ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 6, УПИ XVІ-53 по плана на с. Райновци

2 Ноември 2016, 14:30

Одобрен ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 20, по плана на с. Кози рог, Община Габрово

1 Ноември 2016, 14:23

Одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП за част от кв. 3 по плана на гр. Габрово - Северна зона, І част

Изработване на ПУП - ПР на част от кв. 11 по плана на с. Лоза, Община Габрово

31 Октомври 2016, 14:30

ПУП- ПР/ на част от кв. 50 по плана на с. Здравковец, Община Габрово

31 Октомври 2016, 14:27

ПУП- ПР на част от кв. 10 по плана на с. Музга, Община Габрово

26 Октомври 2016, 16:24

Със заповед № 2153/25.10.2016г. на Кмета на Община Габрово е разрешено изработване по служебен път на ПУП-ПР за част от кв. 17а по плана на гр. Габрово, кв. Радичевец, 44 част.

24 Октомври 2016, 10:17

ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП за част от кв.17 по плана на кв. Войново, гр. Габрово

21 Октомври 2016, 08:29

Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП за за част от кв. 11 по плана на гр. Габрово-кв. Войново

Със заповед № 1890 от 21.09.2016г. е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП за за част от кв. 11 по плана на гр. Габрово-кв. Войново.