Отговор на въпроси на Общински съветници

27 Май 2016, 16:40

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 Май 2016, 16:38

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

3 Май 2016, 11:20

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

3 Май 2016, 11:17

Отговор на питане на г-н Петър Петров

1 Април 2016, 11:24

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 Април 2016, 11:22

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 Април 2016, 11:14

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова