Решения - архив

Решения от № 1 до № 13 - 2010 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 28 януари 2010 година (от № 1 до № 13)

Решения от № 261 до № 282 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 декември 2009 година (от № 261 до № 282).

Решения от № 246 до № 260 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 19 ноември 2009 година (от № 246 до № 260).

Решения от № 227 до № 245 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 22 октомври 2009 година (от № 227 до № 245).

Решения от № 199 до № 226 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 24 септември 2009 година (от № 199 до № 226).

Решения от № 186 до № 198 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 3 септември 2009 година (от № 186 до № 198).

Решения от № 163 до № 185 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 23 юли 2009 година (от № 163 до № 185).

Решения от № 118 до № 162 -2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 25 юни 2009 година (от № 118 до № 162).

Решения от № 98 до № 117 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 14 май 2009 година (от № 98 до № 117).

Решение № 97 - 2009 г.

Решение на Общински съвет - Габрово, взето на проведеното заседание на 8 май 2009 година № 97