Отговор на въпроси на Общински съветници

Отговор на питане на г-жа Марияна Кръстева

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

30 Декември 2015, 14:37

Отговор на питане на ГД "ДНЕС - общество срещу произвола " -Габрово и Инициативен комитет на граждани от м.Шенини

30 Декември 2015, 14:29

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

30 Декември 2015, 14:24

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

4 Декември 2015, 16:20

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

18 Септември 2015, 15:56

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

18 Септември 2015, 15:52

Отговор на питане на г-н Николай Косев

18 Септември 2015, 15:51

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

18 Септември 2015, 15:51

Отговор на питане на г-жа Лена Енева