Решения - архив

Решения от № 55 до № 96 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 23 април 2009 година (от № 55 до № 96).

Решения от № 48 до № 54 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 19 март 2009 година (от № 48 до № 54).

Решения от № 26 до № 47 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 26 февруари 2009 година (от № 26 до № 47).

Решения от № 23 до № 25 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 10 февруари 2009 година (от № 23 до № 25).

Решения от № 1 до № 22 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 29 януари 2009 година (от № 1 до № 22).

Решения от № 253 до № 258 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 23 декември 2008 година (от № 253 до № 258).

Решения от № 235 до № 252 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 4 декември 2008 година (от № 235 до № 252).

Решения от № 199 до № 234 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 ноември 2008 година (от № 199 до № 234).

Решения от № 184 до № 198 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 16 октомври 2008 година (от № 184 до № 198).

Решения от № 182 до № 183 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 02 октомври 2008 година (от № 182 до № 183).