Кариера

Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.

… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.

… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.

… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.

… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.

… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.

… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 


 

12 Май 2016, 09:09

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността главен специалист /по заместване/ в Общински инспекторат - Община Габрово

9 Май 2016, 15:10

Резултати от събеседването с кандидатите за „социален работник“ и „сътрудник социални дейности“

27 Април 2016, 17:06

Нови работни места по програма „Старт в кариерата“ - Процедура - 2016 г.

25 Април 2016, 12:09

Община Габрово набира кандидати за работа по заместване на длъжност старши специалист в дирекция „Устройство на територията“ - Община Габрово

25 Април 2016, 12:08

Община Габрово набира кандидати за работа по заместване на длъжност главен специалист в Общински инспекторат - Община Габрово

22 Април 2016, 16:58

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за „социален работник“ и „сътрудник социални дейности“

19 Април 2016, 17:22

Свободни работни позиции в ОЗ „Озеленяване“

12 Април 2016, 11:50

Резултати от проведено събеседване с явилите се кандидати за длъжността „екскурзовод с английски език“ в АИР „Боженци“

12 Април 2016, 11:48

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „чистач“ в АИР „Боженци“

12 Април 2016, 10:50

Резултати от проведено събеседване с кандидатите за „личен асистент“