Отговор на въпроси на Общински съветници

18 Септември 2015, 15:50

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

28 Август 2015, 15:52

Отговор на питане на г-н Виктор Спасов

Отговор на питане на г-н Иван Николов

28 Август 2015, 14:13

Отговор на питане на г-жа Детелина Венкова

28 Август 2015, 14:12

Отговор на питане на г-жа Мариела Пеева

28 Август 2015, 14:09

Отговор на питане на г-жа Даниела Георгиева

28 Август 2015, 14:02

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

28 Август 2015, 14:01

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

28 Август 2015, 13:59

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

31 Юли 2015, 13:53

Отговор на питане на г-н Димитър Димитров