Решения - архив

Решения от № 163 до № 181 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 25 септември 2008 година (от № 163 до № 181).

Решения от № 146 до № 162 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 31 юли 2008 година (от № 146 до № 162).

Решения от № 123 до № 145 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 юли 2008 година (от № 123 до № 145).

Решения от № 107 до № 122 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 19 юни 2008 година (от № 107 до № 122).

Решения от № 75 до № 106 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 29 май 2008 година (от № 75 до № 106).

Решения от № 72 до № 74 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 15 май 2008 година (от № 72 до № 74).

Решения от № 54 до № 71- 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 април 2008 година (от № 54 до № 71).

Решения № 52 и № 53 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 25 март 2008 година (№ 52 и № 53).

Решения от № 31 до № 51 - 2008 г

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 март 2008 година (от № 31 до № 51).

Решения от № 21 до № 30 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 28 февруари 2008 година (от № 21 до № 30).