Отговор на въпроси на Общински съветници

31 Юли 2015, 13:52

Отговор на питане на г-н Валерий Василев

31 Юли 2015, 13:51

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

31 Юли 2015, 13:50

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

31 Юли 2015, 13:49

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 Юли 2015, 13:48

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

31 Юли 2015, 13:45

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

26 Юни 2015, 13:40

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

26 Юни 2015, 13:39

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

26 Юни 2015, 13:38

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 Юни 2015, 13:38

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева