Решения - архив

Решения от № 1 до № 20 -2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 31 януари 2008 година (от № 1 до № 20).

Решения от № 13 до № 20 - 2007 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 21 декември 2007 година (от № 13 до № 20).

Решения от № 2 до № 12 - 2007 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 06 декември 2007 година (от № 2 до № 12).

Решение № 1- 2007 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 09 ноември 2007 година.