Обществени поръчки - профил на купувача

29 Април 2014, 16:29

Решение за прекратяване

28 Април 2014, 16:55

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти – закуски, минерална вода и пресни плодове, за участниците в „Лятна академия”, организирана в учебни заведения в гр. Габрово“

25 Април 2014, 15:49

Съобщение за отваряне на ценови предложения за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 година”.

Съобщение за отваряне на ценови предложения за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти – закуски, минерална вода и пресни плодове, за участниците в „Лятна академия”, организирана в учебни заведения в гр. Габро

15 Април 2014, 14:24

Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: „''Дезакаризация, дератизация и дезинфекция на открити зелени площи на територията на община Габрово''

14 Април 2014, 16:16

Решение за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване по проект DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”

14 Април 2014, 09:49

Публична покана с предмет:„Поддържане на техническите средства на кръстовищата със светлинно регулиране, кулни часовници, декоративен фонтан и фонтанка в Община Габрово” през 2014 г. – 2015 г.

14 Април 2014, 09:42

Публична покана с предмет: „Поддържане на пътната сигнализация, ремонт на съществуващо и монтиране на ново крайпътно и крайулично оборудване и обновяване на спиркови заслони на територията на Община Габрово” през 2014г. – 2015г.

14 Април 2014, 09:36

Публична покана с предмет: „Ремонт покрив карнавална работилница "Дом на хумора и сатирата", гр. Габрово”

11 Април 2014, 11:16

Представяне на Публична покана с предмет : ''Дезакаризация, дератизация и дезинфекция на открити зелени площи на територията на община Габрово''.