Отговор на въпроси на Общински съветници

1 Юни 2015, 10:27

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 Юни 2015, 10:27

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 Юни 2015, 10:26

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

1 Юни 2015, 10:26

Отговор на питане на г-жа Даниела Георгиева

1 Юни 2015, 10:25

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

1 Юни 2015, 10:24

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

4 Май 2015, 14:06

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

4 Май 2015, 14:06

Отговор на питане на г-н Виктор Спасов

4 Май 2015, 14:05

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

4 Май 2015, 14:04

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова от 26.02.2015 г.