Отговор на въпроси на Общински съветници

4 Май 2015, 14:04

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова от 26.03.2015 г.

27 Март 2015, 17:59

Отговор на питане на г-жа Даниела Георгиева

27 Март 2015, 17:58

Отговор на питане на г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

27 Февруари 2015, 15:23

Отговор на питане на г-н Кирил Динков

27 Февруари 2015, 15:22

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

27 Февруари 2015, 15:21

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

27 Февруари 2015, 15:20

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

27 Февруари 2015, 15:18

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 Януари 2015, 14:28

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов