Места за изхвърляне на излезли от употреба батерии и акумулатори