Обществен транспорт

ВАЖНО! Абонаментните карти важат само
за основните автобусни и тролейбусни линии *

* Целодневните абонаментни карти за всички основни линии
важат и за допълнителни линии с номера 23, 25 и 26.
* Ученическите карти за всички основни линии важат и за доп. линия 21