Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и 1 дка лози в селскостопански земи

Необходими документи:


- Заявление за издаване на разрешително за отсичане и изкореняване до 5 дървета и 1 дка лози в селскостопански земи;

- Копие от нотариален акт;

- Копие от решение на Поземлена комисия;

- Скица, заверена от Поземлена комисия за срок не повече от 6 месеца.

Срок за извършване: до 30 дни 

 

Такса:

  • до 5 броя дървета и до 1 дка лозя - 8 лв.  
  • над 5 броя дървета и над 1 дка лозя20 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01