Заверка анкетни формуляри към анкетна карта на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие”

Необходими документи:

- Заявление за заверка на анкетна карта на производител на животинска продукция;

- Заявление за заверка на анкетна карта на производител на растениевъдна продукция.

Срок за извършване: 4 дни

Услугата е безплатна