Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Необходими документи:

- Искане-декларация за регистрация на пчелни семейства

Срок за извършване: 4 дни

Услугата е безплатна