Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. септември 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. септември

- През м. септември 2011г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 267 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 25 бр. констативни протоколи с предписание и 6 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 1 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община – 1 бр АУАН
- Констатирани нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово –
2 бр. АУАН.

През месец септември на територия на град Габрово беше осъществена специализирана акция съвместно от служители на Общинския инспекторат, на Сектор „Пътна полиция” при Областната дирекция на МВР – Габрово и на Областния отдел „КД-ДАИ - с цел намаляване на нарушенията, извършвани от водачи на таксиметрови автомобили и гарантиране на безопасното пътуване на гражданите, ползващи обществен транспорт. По време на акцията бяха проверени 61 водачи на таксиметрови автомобили. Съставени са 7 акта за установяване на административно нарушение и един фиш.
- Извършени са 16 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово и 3 проверки по сигнали и жалби на граждани. Съставени са 7 бр. КП.
- По Закона за движение по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, през месеца са констатирани 94 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 93 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 2 500лв. От тях в рамките на месеца са платени 55 фиша на стойност 1 640лв.
- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 111 сигнала:

Замърсяване на публични площи - 2 бр
Домашни кучета - 2 бр.
Бездомни кучета - 8 бр.
Липсващи капаци на шахти - 1 бр.
Улично освтление - 45 бр.
Радио точки - 30 бр.
Шум, предизвикан от строително-ремонтни дейности - 3 бр.
Унищожаване на цветни лехи, чупене на клони и др. - 2 бр.
Общо - 93 бр.

По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

- На територията на град Габрово от 4 януари до 30 септември 2011 г. са регистирани 373 домашни кучета, което е три пъти повече за същия период на 2010 г.
- На 102 домашни кучета е бил поставен микрочип за периода от началото на годината до края на септември.
- През септември служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 67 кучета, от тях 19 са кастрирани, 16 са под надзор на представители от Сдружение за защита на животните, 13 са евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местата, от които са заловени. Постъпили са 3 жалби и 8 сигнала от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Полезна информация за гражданите, желаещи да си осиновят домашен любимец от приюта :